Algemene bepalingen

INSCHRIJVING/SLUITING VAN DE OVEREENKOMST

De contractuele verplichtingen tussen de klant en Smyril Line (SML) beginnen bij de inschrijving/het overhandigen van het deelnemersbewijs. Tenzij anders vermeld worden deze Algemene Voorwaarden beschouwd als deel van de overeenkomst. Hetgeen is vermeld in het programma, brochures en afvaartenlijsten van SML en/of in enig ander marketingmateriaal betreffende de betreffende pakketreis wordt beschouwd als onderdeel van de pakketreisovereenkomst, tenzij een andere overeenkomst is gesloten. Eventuele bijzondere afspraken op grond van de specifieke wensen van de klant dienen, om rechtsgeldig te zijn, in de overeenkomst te worden opgenomen.

RESERVERINGEN

De reiziger is er verantwoordelijk voor dat de factuur/omschrijving van de reis overeenstemt met de gemaakte reserveringen. De reiziger is er verantwoordelijk voor dat SML beschikt over de juiste naam zoals vermeld in het paspoort van de reiziger op het moment dat een reservering wordt gemaakt. De reiziger dient SML te voorzien van een telefoonnummer of e-mailadres, dat gedurende de gehele reis bereikbaar is. Bij het bestellen van de tickets dient informatie te worden verstrekt over eventuele passagiers met beperkte fysieke of mentale capaciteiten die hulp nodig zouden hebben bij het volgen van de veiligheidsinstructies. Zie de voorschriften voor "check-in" bij reizen met speciale behoeften.

Reist u met een elektrische auto?
In verband met de veiligheid aan boord is het belangrijk dat u Smyril Line bij het boeken van uw reis informeert als u met een elektrische auto reist.

REISDOCUMENTEN

Alle reizigers dienen in het bezit te zijn van een geldig reisdocument, dat op verzoek getoond kan worden. Reizigers zijn zelf aansprakelijk voor eventuele kosten, die kunnen ontstaan in het geval reizigers de toegang wordt geweigerd vanwege ontbrekende reisdocumenten. Alle reizigers wordt dringend aangeraden een geldig paspoort mee te nemen, aangezien een paspoort de enige geldige legitimatiebewijs is voor internationale reizen. Een geldig paspoort is verplicht bij het verlaten van/het betreden van het Schengen-gebied. Indien een reiziger niet in het bezit is van een EU paspoort dient dit bij de boeking te worden vermeld.

REGELS VOOR KINDEREN

Alle reizigers jonger dan 16 jaar zijn verplicht te reizen met een ouder of wettelijke voogd. Reizigers tussen de 16 en 18 jaar hebben schriftelijke toestemming nodig van hun ouder of wettelijke voogd voordat ze kunnen reizen.

PRIJZEN

Alle prijzen zijn inclusief toeslagen en belastingen en worden aangegeven in €. Voor alle auto- en motorreserveringen is de maximale voertuighoogte 1,90 meter inclusief dakbagage en antenne, en de maximale lengte 5,0 meter tenzij anders vermeld. Er geldt een toeslag voor alle voertuigen die deze afmetingen overschrijden, evenals voor caravans, aanhangwagens, enz.  

ETS toeslag / EU ETS CO2 belasting
In lijn met ons streven naar ecologische duurzaamheid en in overeenstemming met de EU ETS-regelgeving, wordt voor elke passagier een ETS-toeslag toegevoegd aan de ticketprijs. De toeslag geldt voor alle reizen en wordt op het ticket vermeld. Alle vermelde prijzen zijn inclusief deze toeslag.

Pakketten incl. logies
De prijzen van de reispakketten, inclusief overnachtingen aan wal en per persoon, gelden voor twee volwassenen die samen reizen, tenzij anders vermeld.  

Accommodatie in hotels en pensions is in gedeelde tweepersoonskamers. Voor personen die alleen reizen, geldt een toeslag voor een eenpersoonskamer. Alle prijzen voor hostelaccommodatie gelden voor kamers met meerdere bedden. Houdt u er rekening mee dat er op de verschillende bestemmingen verschillende voorschriften voor slaapzakken gelden. U kunt beddengoed meenemen of huren.

Accommodatie in vakantiewoningen in IJsland is inclusief beddengoed, handdoeken, verwarming en elektriciteit. De mensen moeten de huizen zelf schoonmaken.   
 
Op de dag van aankomst is de normale hotel check-in tijd vanaf 14.00-16.00 uur. De uitchecktijd in het hotel is normaliter uiterlijk 11.00 uur op de dag van vertrek. 

De accommodatie op de bestemmingen is zoals vermeld in het programma/voucher of reiscertificaat. SML behoudt zich het recht voor om passagiers door te verwijzen naar alternatieve accommodatie van gelijkwaardige of betere kwaliteit in dezelfde omgeving. SML behoudt zich tevens het recht voor om passagiers door te verwijzen naar veerboten/schepen van gelijkwaardige of betere kwaliteit. Reisinformatie wordt hoofdzakelijk in het Deens of Engels verstrekt. 

Excursies, maaltijden, drankjes, accommodatie aan wal, evenals begeleidende diensten, transfers of vervoer aan wal zijn niet inbegrepen in de prijzen, tenzij anders vermeld.  

Kinderen van 0-11 jaar: Prijzen voor alleen vervoer en voor pakketten inclusief accommodatie zijn gebaseerd op accommodatie met een eigen bed of extra bed in de hut/kamer van de ouders.

Er is een maximum van één extra bed per dubbele/tweepersoonskamer. Twee extra bedden zijn slechts in enkele hotels mogelijk en alleen op aanvraag. Een extra bed kan een sofa of matras, enz. zijn.

BETALINGSVOORWAARDEN

Vervoer & arrangementen

 • Voor reserveringen die meer dan 30 dagen voor vertrek worden gemaakt, dient de eerste aanbetaling van 25% van de prijs, met een minimum van € 810, aan SML te worden voldaan op het moment van de reservering. Het restant dient uiterlijk 30 dagen voor vertrek aan SML te worden voldaan.
 • Voor reserveringen die minder dan 30 dagen voor vertrek worden gemaakt, dient het volledige bedrag op het moment van reservering aan SML te worden voldaan.
 • Voor reizen met een waarde tot € 810 is het volledige bedrag op het moment van de reservering aan SML verschuldigd.

De datum van ontvangst van de betaling is bepalend. Bij niet-naleving van deze regeling behoudt SML zich het recht voor om reserveringen te annuleren en de kosten in te houden overeenkomstig de annuleringsvoorwaarden.

Voor groepen gelden speciale betalingsvoorwaarden.

SML behoudt zich het recht voor om de prijs voor pakketreizen te verhogen voor het afsluiten van het contract, indien zich wijzigingen voordoen in bijvoorbeeld transportkosten, brandstofprijzen, belastingen, heffingen of wisselkoersen die gebruikt worden voor de berekening van de prijzen.

Bankoverschrijving (bij rechtstreekse boeking en niet via verkoopagent)
Bij bankoverschrijving dient het boekingsnummer vermeld te worden.

Sparekassen Thy, Store Torv 1, DK-7700 Thisted
SWIFT: STHYDK21
IBAN: DK 85 90830000311782

WIJZIGINGEN NA RESERVERING

Voor het wijzigen van de vertrekdatum worden wijzigingskosten in rekening gebracht, naast eventuele wijzigingen in de prijs.
 • Wijzigingen meer dan 30 dagen voor vertrek: € 27 per traject.
 • Wijzigingen 30-15 dagen voor vertrek: € 54 per traject.
 • Wijzigingen 14-8 dagen voor vertrek: € 108 per traject.
 • Wijzigingen 7-0 dagen voor vertrek: € 162 per traject.
Houd er rekening mee dat de totale wijzigingskosten voor je reis de som zijn van de kosten voor alle trajecten die je wijzigt. Wijzigingskosten moeten op het moment van de wijziging aan SML worden betaald.

Pakketreizen IJsland
Wijzigingen in reisarrangementen naar IJsland brengen een toeslag van € 25 per nacht per kamer met zich mee, naast eventuele daaruit voortvloeiende prijswijzigingen.

SML behoudt zich het recht voor de prijzen na reservering te verhogen als gevolg van wijzigingen in de transportkosten, inclusief brandstofkosten, belastingen, heffingen, kosten van bepaalde diensten, wisselkoersen enz.

Indien een boeking van het ene jaar naar het andere wordt verplaatst
Indien een boeking van het ene jaar naar het andere wordt verplaatst, wordt dit beschouwd als een annulering en dient u een nieuwe boeking te maken.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

Bij annulering vervalt een percentage van de reissom, afhankelijk van het moment van annulering: 
 
 • Annuleringen meer dan 30 dagen voor vertrek: 10%
 • Annuleringen 30-15 dagen voor vertrek: 50%
 • Annuleringen 14-8 dagen voor vertrek: 75%
 • Annuleringen 7-0 dagen voor vertrek: 100%

Annuleringskosten kunnen hoger uitvallen indien hotels hogere kosten voor annuleringen in rekening brengen. Voor groepen gelden speciale annuleringsvoorwaarden.

WIJZIGINGEN/ANNULERING DOOR SML VOOR VERTREK

Passagiers hebben recht op updates over aankomsten en vertrekken. Informatie over vertrek/aankomst is beschikbaar op telefoon +298 345800 of op nl.smyrilline.fo. Indien de pakketreis voor vertrek door SML wordt geannuleerd of niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, dient de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld. Dit geldt echter niet voor kleine wijzigingen/annuleringen. Tegelijk met de bekendmaking van wijzigingen/annuleringen dient SML de klant te informeren over de mogelijkheid tot reclameren. De klant kan de overeenkomst ontbinden en het eventueel volgens de overeenkomst betaalde bedrag laten terugbetalen, dan wel deelnemen aan een andere pakketreis naar eigen keuze, indien SML dit zonder onevenredige kosten of schade kan aanbieden. Binnen voldoende tijd na ontvangst van de kennisgeving van wijziging dient de klant SML hiervan op de hoogte te stellen.

Indien de klant kiest voor een pakketreis met een hogere waarde dan de oorspronkelijk geboekte reis, moet de klant het prijsverschil betalen. Indien de pakketreis een lagere waarde heeft dan de oorspronkelijk geboekte reis, moet SML het prijsverschil terugbetalen. Verantwoordelijkheid en vrijstelling van verantwoordelijkheid voor SML in geval van wijzigingen e.d. : Indien de klant verlies lijdt ten gevolge van wijzigingen door SML of ten gevolge van annulering van de pakketreis, heeft de klant aanspraak op restitutie overeenkomstig de algemene restitutieregeling, tenzij de annulering/het verlies veroorzaakt wordt door het feit dat het aantal reizigers vermeld in de overeenkomst niet werd geregistreerd - dat een bepaald percentage reizigers niet werd bereikt en dat SML de klant hiervan uiterlijk 14 dagen voor vertrek op de hoogte heeft gebracht (voor kortere excursies/busreizen kan een kortere opzeggingstermijn gelden) of dat het verlies veroorzaakt wordt door een derde of externe omstandigheden die geen verband houden met de pakketreis, en dat SML of iemand, voor wie SML verantwoordelijk is, deze omstandigheden door het toepassen van voldoende zorgvuldigheid bij het aangaan van de overeenkomst niet had kunnen voorzien of had kunnen vermijden of afwenden D.w.z. overmacht of met overmacht gelijk te stellen omstandigheden. SML treedt niet in de wettelijke, objectief vastgelegde verantwoordelijkheid die bij vervoerders, hotels en andere medewerkers kan liggen. SML aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor irrelevante schade aan personen door derden of voor verloren, gestolen of vernielde bagage/voertuigen enz. Voor de bootreis is het reisreglement van SML van toepassing. Verwezen wordt naar de dienstregeling.

Klachten en beperking van aansprakelijkheid: Indien de klant tijdens de reis of m.b.t. de bestemming gebreken vaststelt, dient hij SML of de betrokken dienstverlener hiervan in kennis te stellen, zodat deze de gebreken kan verhelpen. Er is sprake van een tekortkoming indien de reiziger niet de diensten en prestaties ontvangt die via catalogi, advertenties of speciale overeenkomsten met SML op het deelnemersbewijs werden vermeld, of indien de prestaties van een mindere kwaliteit zijn dan wat werd overeengekomen of gegarandeerd. Indien SML de tekortkoming herstelt, kan de klant geen aanspraak maken op een evenredige vermindering of ontbinding van de overeenkomst. Indien het verhelpen van de tekortkoming SML onevenredige kosten of aanzienlijke nadelen kan opleveren, kan de klant verzocht worden een evenredige prijsvermindering te vorderen of de overeenkomst te ontbinden. Terugbetalingsaanvragen moeten binnen een redelijke termijn na het einde van de reis aan SML of aan de tussenpersoon worden voorgesteld. Tegelijkertijd beperkt SML haar verantwoordelijkheid voor tekortkomingen en schade in dezelfde mate als de volgende internationale verdragen die van toepassing kunnen zijn voor de dienstverleners, die verantwoordelijk zijn voor het gebrekkige gedeelte van de pakketreis: Voor luchtvervoer: Het Verdrag van Warschau; Voor vervoer over zee: Het Verdrag van Athene; Voor het vervoer per trein: Het verdrag voor het internationale spoorwegvervoer. Ongevallenverzekering voor reizigers: Aangezien volgens de internationale verdragen vaak zeer lage restituties worden uitgekeerd, en de reiziger alle kosten betreffende medische verzorging en ambulancevervoer moet betalen, raden wij reizigers aan een reisongevallenverzekering af te sluiten. Vraag onze reisadviseurs naar de details.

VERVOER DOOR ONAFHANKELIJKE VERVOERDERS

Voor vervoer over land in verband met pakketreizen via onafhankelijke vervoerders kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn voor het deel van de pakketreis dat door deze ondernemingen wordt verzorgd. Deze regels worden verstrekt bij de boeking van de pakketreis. Met name de regels betreffende inchecktijd, huisdieren en bagage kunnen per maatschappij verschillen.

REISTIJDEN

Alle geplande tijden zijn lokale tijden en onder voorbehoud van weersomstandigheden. SML behoudt zich het recht voor om de dienstregeling te wijzigen. Passagiers worden verzocht op de hoogte te blijven van de vertrektijden en eventuele wijzigingen via onze website nl.smyrilline.fo of bel +298 345800.

INCHECKEN

Check-in tijden zijn hier te vinden.

Passagiers met speciale behoeften dienen 2 uur voor vertrek in te checken. Gelieve het check-in personeel te informeren wanneer u met speciale behoeften reist, zodat de nodige aandacht kan worden besteed aan deze behoeften. Let op: de vertrektijd is de tijd/datum die op het ticket staat vermeld. SML behoudt zich het recht voor om reizen te annuleren voor personen die zich niet binnen de inchecktijden hebben gemeld. SML behoudt zich het recht voor om af te varen zodra de check-in is gesloten. Toegang tot het autodek tijdens de reis kan niet worden gegarandeerd.

De klant dient zich bewust te zijn van het feit dat wachttijden moeten worden verwacht met betrekking tot het inchecken, het rijden aan boord, het rijden aan land, en de klant dient niet te verwachten op de aankomsttijd in de haven aan land te zijn.

BIJZONDERE BEHOEFTEN

Passagiers met speciale behoeften worden vriendelijk verzocht om niet later dan 2 uur voor vertrek bij de check-in aanwezig te zijn. Gelieve bij het inchecken uw speciale behoeften kenbaar te maken, zodat wij u de best mogelijke service kunnen verlenen; (bijv. u de auto laten parkeren in de buurt van de lift aan boord, u van en naar de invalidenhut helpen, etc.). Hoewel wij ons best doen, kunt u wachttijd verwachten in verband met vertrek en aankomst.

NO-SHOW

Verplichtingen van de klant - niet verschijnen - niet gebruikte diensten: Indien de klant de pakketreis niet heeft geannuleerd, en/of indien de reiziger niet verschijnt op de aangegeven tijd en plaats voor vertrek of thuisreis, of indien de klant niet in staat is de reis aan te vangen of te beëindigen als gevolg van ontbrekende reisdocumenten, bijv. geldig paspoort, benodigde visum- of vaccinatiedocumenten etc., is SML gerechtigd de totaalprijs van de pakketreis in rekening te brengen. Dit geldt ook, indien de klant wordt weggestuurd wegens herhaalde grove nalatigheid van de voorschriften van de vervoerder, het hotel, enz. Indien een klant niet verschijnt op de voorziene transporten of op een andere manier geen gebruik maakt van de prestaties die in de pakketreis zijn inbegrepen, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding voor de niet-gebruikte prestaties/diensten. De klant dient zich op de hoogte te houden van het tijdstip van de terugreis in het geval hij op eigen gelegenheid een rondreis heeft geboekt of om een andere reden zijn reisgezelschap heeft verlaten. Verder dient hij zich te houden aan alle voorschriften voor het herbevestigen van vliegafstanden die zijn opgenomen in individuele reizen en pakketreizen zonder assistentie van een conducteur. Het niet herbevestigen betekent dat de luchtvaartmaatschappijen gerechtigd zijn de geboekte plaatsen aan anderen ter beschikking te stellen. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank: Alle vorderingen die voortvloeien uit een pakketreis, waarvoor de bovenstaande voorwaarden zijn goedgekeurd, worden aangepast volgens de Deense wet. Bevoegde rechtbank voor geschillen: De Kopenhagen maritieme en handelsrechtbank van Kopenhagen.

VERLATEN VAN DE HUTTEN

De hutten staan tot 2 uur voor aankomst tot uw beschikking. Het tijdstip waarop u de cabine moet verlaten kan variëren en wordt aan boord aangekondigd.

VEILIGHEID

Om veiligheidsredenen kunnen bagage en voertuigen worden onderzocht voordat ze aan boord worden toegelaten. Indien dit wordt geweigerd, kan de reiziger de toegang tot het vliegtuig worden geweigerd zonder dat hij aanspraak kan maken op vergoeding van de reissom. Bagage die de veiligheid van het schip, de mensen of de goederen ernstig in gevaar kan brengen of kan hinderen, mag niet aan boord worden gebracht. 

De vervoerder heeft naar gelang van de omstandigheden het recht, zonder enige verplichting tot schadeloosstelling van de passagier, de bagage aan land te brengen, deze onschadelijk te maken of te vernietigen indien deze aan boord is gebracht zonder medeweten en schriftelijke toestemming van de vervoerder. 

De passagier mag geen bagage of voorwerpen aan boord brengen die volgens de internationale veiligheidsvoorschriften voor schepen en havens als een gevaar voor de veiligheid kan worden beschouwd. Indien de schending van de bovenstaande bepalingen tot gevolg heeft dat het schip wordt aangehouden, de exploitatie wordt beperkt of dat aan de vervoerder, het schip of de eigenaars een boete wordt opgelegd, dient de passagier de vervoerder schadeloos te stellen voor alle kosten en uitgaven die daaruit voortvloeien, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verlies van inkomsten. 

‘De reiziger dient zich te houden aan alle voorschriften in wetten en internationale verdragen, die betrekking hebben op het vervoer van gevaarlijke goederen/bagage.

ROKEN VOORSCHRIFTEN

Roken is alleen toegestaan in de rookruimte Hjallurin op dek 9. Deze beperking geldt voor zowel passagiers als bemanning. Het is niet toegestaan te roken in de hutten. Elke overtreding van deze regels zal resulteren in een boete van 203 EUR.

VLUCHT

Voertuigen zonder chauffeur of registratienummer en voertuigen bedoeld voor permanente import in IJsland moeten als vracht worden geboekt. Meer Informatie vindt u hier.

Voor verzending naar de Faeröer verwijzen wij u naar Smyril Line Cargo: Tel. +298 309600 of cargo@cargo.fo

Voor verzending naar IJsland verwijzen wij u naar Smyril Line Cargo Iceland: Tel. +354 4702800 of island@cargo.fo.

Reisvoorschriften voor de invoer van planten en plantaardige producten

De regels voor het importeren van planten en plantaardige producten uit landen buiten de EU bepalen dat het niet is toegestaan planten, zaden, vruchten en andere plantaardige producten van reizen in landen buiten de EU te importeren, zonder dat deze een fytosanitair certificaat hebben. Lees meer

Ontvang de brochure kosteloos

Vul uw adresgegevens in en ontvang een gratis catalogus

Ja, ik wil regelmatig nieuws en speciale aanbiedingen van Smyril Line ontvangen.